Nebudu vám lhát

CNebudu vám Amlhát,
Fnašel jsem pravdu Gv chlastu.
CNebudu vám Amlhát,
Fúplně Gna dně.

CNebudu vám Amlhát,

Fzaplaťte ovšem předem Gza vstup.
CNebudu vám Amlhát,
FmimoGřádně.

CMá podlaha je z lamiAmnátu,
Fa moje duše jakbyGsmet.
CJsem ještě kluk co ztratil Amtátu
Fa tak si stvořil vlastní Gsvět.
CNejdřív jsem myslel na reAmkordy
Fa dával jsem si do těGla,
Cpak mě Lukáš učil aAmkordy,
Fnež zahráli jsme AnděGla.

CNebudu vám Amlhát,
Fnašel jsem pravdu Gv chlastu.
CNebudu vám Amlhát,
Fúplně Gna dně.

CNebudu vám Amlhát,
Fzaplaťte ovšem předem Gza vstup.
CNebudu vám Amlhát,
FmimoGřádně.

CMé kalhoty jsou z manchesAmteru
Fa moje duše jakbyGsmet.
CJsem bratr, co přišel o seAmstru
Fa tak si stvořil vlastní Gsvět.
CA tam mi andělí Ampoštou
Fpřišlo od Pána psaGní.
CPsal ať si to všichni Ampročtou,
Fže prý je život k miloGvání.

CNa na na Amnáj
FNanananana Gnáj
CNa na na Amnáj
F, G

CMám v kštici první vlas Amšedý,
Fpatrně konečně zmouGdřím.
CJsem muž, co už mohl být Amv nebi,
Fpřesto se vyléčil z moGdřin
Ca zjistil, že má život Amcenu,
Fže majetky jsou bezcenné.G
CChtěl bych do světa zpívat Amzměnu
Fa dovést ho k proměně.G

CNebudu vám Amlhát,
Fmým hrdinou je GKristus.
CNebudu vám Amlhát,
Fdnes nehrajeme Gv maskách.

CNebudu vám Amlhát,
Fmým vyznáním je optiGmismus.
CNebudu vám Amlhát.
F, G

CNa na na Amnáj
FNananana Gnáj
CNa na na Amnáj
F, G

CNa na na Amnáj
FNanananana Gnáj
CNa na na Amnáj…

A nebo přesněji:
CNebuGdu vám Amlhát,G
Fnašel jsem Empravdu Gv chlastu.
CNebuGdu vám Amlhát,G
Fúplně Gna dně.

Nebudu vám lhát 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Sdílej text a akordy dál.. FacebookTwitterEmail

Comments are closed.