Veličenstvo kat

Emiponurém osvětlení Dgotického Emisálu
Gkupčíci vyděšení Amihledí do miHsálů
Emia houfec Cmordýřů si žádáD požehG, Dnání,

Amivždyť první z Emirytířů je H7Veličenstvo EmiKat. D, Emi, D,Emi 
2.EmiKněz-ďábel, co mši slouží, Dz oprátky má Emištolu,
Gpod fialovou komží Amiláhev vitriHolu,
Emipach síry zC hmoždířů se Dvalí k rudé káG, Dpi
Amiprvního z Emirytířů, hle:H7 Veličenstvo EmiKat. D, Emi, D,Emi 
®:GNa korouhvi Dstátu Cje emblém s giloDtinou,
Gostnatýho Ddrátu Cpáchne to shniDlotinou,
Amikraji hnízdí hejno krkavEmičí,
Amilidu vládne mistr popravH7čí.

3. EmiKrál klečí před Satanem Dna žezlo se Emitěší
Ga lůza pod platanem Amiradu moudrých Hvěší
Emia zástupC kacířů se Draduje a jáG, Dsá,
Amivždyť prvním z Emirytířů je H7Veličenstvo EmiKat. D, Emi, D,Emi 

EmiNa rohu ulice vrah Do morálce Emikáže,
Gpřed vraty věznice se Amiprocházejí Hstráže,
Emiz vojenských Cpancířů vstříc Dčerný nápis hláG, Dsá,
Ami že prvním z Emirytířů je H7Veličenstvo EmiKat. D, Emi, D,Emi 
®:GNad palácem Dvlády Cční prapor s giloDtinou,
Gděti mají Drády kornouty Cse zmrzDlinou,
Amisoudcové se na ně zlobiEmili,
Amizmrzlináře dětem zabiH7li.
EmiByl hrozný tento stát, když Dmusel jsi se Emidívat,
Gjak zakázali psát a Amizakázali Hzpívat,
Emia bylo jim Cto málo, Dporučili děG, Dtem
Amimodlit se Emijak si přálo H7Veličenstvo EmiKat. D, Emi, D,Emi 
EmiS úšklebkem Ďábel viděl Dpro každého Emipodíl,
Gsyn otce nenáviděl, Amibratr bratru Hškodil,
Emijen motýl Csmrtihlav se Dnad tou zemí vznáG, Dší,
Amikde v kruhu Emitupých hlav dlí H7Veličenstvo EmiKat. D, Emi,D, Emi 

Veličenstvo kat 4.00/5 (80.00%) 1 vote

Sdílej text a akordy dál.. FacebookTwitterEmail

Comments are closed.