Právo na šťastie

EmiVer tomu žeDje
niekde na sveGte
Atvoj najlepší Emisvet.
Pre ktorý nežiješ,
ani o ňom nevieš
len myslíš že ho niet.

Bridge:
CLen na dosah Gruky,možno Dďalej
čo posledné Cumiera vieš Gveľmi dobre
Dje to: poďme ďalej

Refrén:
GZa sebou dlhé roky Dčakania
strachu,sĺz,Emiodriekania
je na čase Císť oooooGoo
ísť si zobrať Dúroky
uspokojiť Eminároky
hádam aj ty Cmáš
Dprávo na šťaEmistie

Sloha2:
EmiVer tomu že Dje
niekde na sveGte
Atvoje vlastné EmiJa.
To ktoré nevnímaš
to ktoré ukrývaš
pred svetom do tieňa.

Právo na šťastie 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Sdílej text a akordy dál.. FacebookTwitterEmail

Comments are closed.