Bílá Hora

GmiFBDGmi
1. GmiStav ne podobný Fusínání.
BTma je však Djiná , než je Gmiobvyklé.
Přilbylce zbytečně tu kdysi horkou hlavu chrání.

Ticho je nápadné a nezvyklé.
To ticho je nápadné a nezvyklé.

2. Za chvíli zastaví se čas v šarlatové koupeli.
Pozemská cesta má svůj ukrytý cíl.
Ten tvůj byl namalován blískavou čepelí
a jen tak se náhle z mhly vynořil.
Jen tak se náhle z mhly vynořil.

3. Tajemná ruka kohosi neviditelného
nahoře zhasí v oboře letohrádku
hvězda svíci žití tvého.
Své milé panně nikdy už nepolíbíš čelo.
Pomalu prchá z obalu podstata
a země zpátky přijme tělo.

Ref. D#Plály tenkrát oči Bplály,
Gmikdyž statečné a pyšné vlajky Fvlály.
Stáli, pevně v řadě stáli,
jenže zimní loutka nerovná se králi.

4. Do konce zbývá jen pár okamžiků
a z toho všeho bude zase nic.
Ta bitva připomíná průnik vlků do kurníku.
Ty jsou teď ožralí a s mečem čumí na měsíc.
Ožralí teď čumí na měsíc.

5. Myslíš na to jak přes tělo kamaráda padáš
k cizímu meči docela svědčil úprk
a tvá nechráněná záda.
Je hloupou tečkou za žitím udatného reka,
že malá díra tě otevírá právě z druhé strany,
než bys čekal.

Ref. Plály tenkrát oči plály,
když statečné a pyšné vlajky vlály.
Stáli, pevně řady stáli,
jenže zimní loutka nerovná se králi.
Hráli jste si na armádu hráli.
Věčné ledy potom rychle tály.
Smáli jste se protivníkům v dáli
a pak utíkali.

6. V té malé, cizí, pitomé zemi
bez žoldu vypustil si duši.
V té zemi bohaté na problémy
přestalo tvoje srdce bušit.

7. V zadnici světa hrdino zapsal si se jménem do dějin.
Konec nadějí tvoje jméno rádi tady zapomenem.
Jen bílá hora zůstane černou bílou horou
a u nás navždy vzpomene každý na ta temná mračna nad oborou.

Ref. Plály tenkrát oči plály,
když statečné a pyšné vlajky vlály.
Stáli, pevně řady stáli,
jenže zimní loutka nerovná se králi.
Hráli jste si na armádu hráli.
Věčné ledy potom rychle tály.
Smáli jste se protivníkům v dáli
a pak utíkali.

Ohodnoťte písničku

Sdílej text a akordy dál.. FacebookTwitterEmail

Comments are closed.