Skvělej nápad

EmiZačínám Cchápat jednu věEmic že neprorCazím hlavou zEmi
A nečekaCně je to doGbrá zpDráva
EmiObcházím seCbe každý dEmien a dívám sCe, co vlastně jEmisem

A momentáClně nemám náGpad abych tě rDozesmála
AmiJsi rád sám, sCám do sebe utíkáAmiš, hledáš co hledám jHmiá D

Tak se ti odevzdEmiávám Dtak pouštím se a pCadám D
NAmievím, co se bHmiude dít, ale přCestávám se bDát
Že se ti odevzdEmiávám Dtak pouštím se a pCadám D
NAmieříkám, že neHmibolí když chcCeš být zase sDám

Chceš být sEmiám? DJeště jGednou se pCtám
Chceš být sEmiám? DJá to fGakt nepoznCám
Chceš být sH7ám?

Chci se jenom napít a pak růst a nevynechám ani den
A od sebe mě dělí jenom nápad
A odezírám ze svých úst a poslouchám, kdo vlastně jsem
A momentálně nemám nápad abych tě rozesmála
Jsi rád sám, sám do sebe utíkáš, hledáš co hledám já

Tak se ti odevzdávám tak pouštím se a padám
Nevím, co se bude dít, ale přestávám se bát
Že se ti odevzdávám tak pouštím se a padám
Neříkám, že nebolí když chceš být zase sám

Chceš být sám? Ještě jednou se ptám
Chceš být sám? Já to fakt nepoznám
Chceš být sám?

CChci se jen napít a pak rGůst a nevynechám ani dCen
A od tebe mě dělí jeGnom skDvělej nápad
CA odezírám ze svých úGst a poslouchám, kdo vlastně jAmisem
Jen momentálně nemám nH7ápad

Chceš být sám? Ještě jednou se ptám
Chceš být sám? Já to fakt nepoznám
Chceš být sám? Jak to vydržet mám
Chceš být sám? Ještě jednou se ptám
Chceš být sám?

Ohodnoťte písničku

Sdílej text a akordy dál.. FacebookTwitterEmail

Comments are closed.